Sadas Qlu-kartoitus Paavalinkirkkoon

Äänentoisto / Pro Audio
Induktiosilmukat
18.04.2017

Studiotec Oy teki tammikuussa Helsingin Vallilassa sijaitsevan Paavalinkirkon induktiosilmukalle järjestyksessään sadannen Qlu-kartoituksen, jolla kartoitettiin kirkkosalissa olevan induktiosilmukan laatu. Nyt Paavalin seurakunnan kuulolaitetta käyttävät jäsenet löytävät kotikirkostaan paikat, joissa he kuulevat hyvin.

"Paavalinkirkon induktiosilmukan äänen laadun ongelmien syy selvisi laatukartoituksessa – silmukkavahvistin oli vanha ja heikkotehoinen, mistä johtuen signaalin voimakkuus jäi liian heikoksi koko kirkkosalissa.  Ongelmat poistuivat, kun silmukkavahvistin vaihdettiin uuteen, säädettiin ja kirkkosali Qlu-kartoitettiin. Nyt kirkossa kuulee kuulolaitteilla hyvin." Kertoo Studiotec Oy:n induktiosilmukka-asiantuntija, suunnittelija Hannu Mattila.
 

Kuuluvuuskartta

Laadunkartoituksen tuloksena syntyi kuuluvuuskartta, joka löytyy Paavalinkirkon sisäänkäynnin yhteydestä ja Qlu:n verkkopalvelusta kuulokuvat.fi.

Kuuluvuuskartasta näkee missä kuuluu hyvin ja missä kohti kirkkoa kuulolaitteesta voi kuulua häiritsevää surinaa. Kuuluvuuskartan tumman vihreä väri kertoo ne Paavalinkirkon istumapaikat, joissa kuuluu selkeästi. Hyvän kuuluvuuden istumapaikat löytyvät Paavalinkirkon etuosasta ja erityisesti penkkirivien keskeltä.

Paavalinkirkko on yksi Helsingin seurakuntayhtymän omistamista kuuloesteettömistä rakennuksista.

 

Martti Löppönen, Helsingin seurakuntayhtymän talotekniikka-asiantuntija, vastaa omalta osaltaan Helsingin seurakuntayhtymän omistamien rakennusten av-ja sähköjärjestelmistä, sekä osallistuu asiantuntijana rakennusten ylläpitoon sekä investointiprojekteihin. Hänen mukaansa seurakuntayhtymälle on tärkeää, että kaikki seurakuntalaiset saavat palveluja yhdenvertaisesti. “Autamme seurakuntalaisia kuulemaan ja ymmärtämään, mitä seurakunnan tilaisuuksissa tapahtuu”. Helsingin seurakuntayhtymässä panostetaan seurakuntien tilojen esteettömyyteen. Kuuloesteettömyys on hyvin tärkeää, sillä seurakunnan jäsenet eivät käytä palveluja, jos tilassa ei kuule. Löppönen toivoo, että kuulolaitteiden käyttäjät voisivat kertoa seurakuntayhtymän tiloissa olevista kuuluvuusongelmista ja mahdollisista häiriöistä, jotta kuulemisongelmat voidaan poistaa nopeasti.

 

Induktiosilmukka osana äänentoistojärjestelmää

Induktiosilmukat auttavat kuulolaitteen käyttäjiä kuulemaan hyvin ja sopivalla äänenvoimakkuudella, kun kuulolaite on kytketty T- tai MT-asentoon vastaanottamaan puheen induktiosilmukan kautta. Induktiosilmukka on osana äänentoistojärjestelmää suurimmassa osassa Helsingin seurakuntayhtymän tiloista, jotta kaikilla seurakuntalaisilla on mahdollisuus osallistua tasavertaisesti seurakunnan toimintaan. Löppösen mukaan rakennuksissa, joissa on äänentoistojärjestelmä, on tärkeää varmistaa induktiosilmukan laadukas toimivuus. Seurakuntayhtymä pyrkii pitämään induktiosilmukat toimintakunnossa, ja tarvittaessa uudistaa ne korjausrakentamisen yhteydessä. Hänen mukaansa induktiosilmukan standardin mukainen laadullinen normisto, jonka kriteerejä noudattaen myös Paavalinkirkon induktiosilmukan laatu mitattiin, on hyvä.

 

SFS-EN 60118-4 standardin mukaiset ratkaisut

Studiotec tekee SFS-EN 60118-4 standardin mukaisia induktiosilmukoiden laatukartoituksia Qlu:n patentoimalla menetelmällä myös muihin kokoontumistiloihin kuin kirkkoihin. Suomen rakentamismääräyskokoelman F1, Esteetön rakennus, mukaan induktiosilmukkajärjestelmä tai muu äänensiirtojärjestelmä on pakollinen kaikissa kokoontumistiloissa, joissa on äänentoistojärjestelmä.

Kaikki standardin mukaan testatut induktiosilmukalla varustetut kuuloesteettömät tilat löytyvät Qlu:n Kuulokuvat-palvelusta osoitteesta kuulokuvat.fi.

 

Lisätietoja: https://www.qlu.fi/

 

 

 

Ota yhteyttä

Asiantunteva henkilökuntamme auttaa sinua löytämään parhaat ratkaisut tarpeisiisi, odotamme yhteydenottoasi.

 

Mattila Hannu

Järjestelmäsuunnittelija,
yksikön päällikkö

040 483 5321

hannu.mattila [at] studiotec.fi