Muutoksia Harmanin toimitusajoissa

29.11.2017

Suurin päämiehemme Harman Professional Solutions on tekemässä suuria uudelleenjärjestelyjä toimintaansa. Tämä näkyy erityisesti muutoksena tilaussysteemissään, jossa ollaan siirtymässä aiempaa pitkäjännitteisempään tuotan­to­suunnitteluun. Teemme jatkossa ostotilauksemme heille kaksi kuukautta ennakkoon, mikä tarkoittaa sitä, että kun­han asiassa päästään vauhtiin, tulemme jatkossa tietämään entistä tarkemmin sen, mitä tuotteita on tarjolla ja milloin ne meille tulevat. 

Haasteellinen siirtymäaika

Valitettavasti siirtymäaika tulee olemaan hyvin haasteel­li­nen. Emme saa tällä hetkellä esimerkiksi saatavuustietoja valmistajalta entiseen tapaan, vaan valmistajan lähtö­koh­tana on jyrkkä siirtymä kahden kuukauden toimitussykliin. Saamme toki viikoittain lähetyksiä vanhan kaavan mukaan tehdyistä ostoistamme, mutta usein meille selviää vasta paketteja avatessa mitä valmistaja on meille kulloinkin lä­het­tänyt. Uuden rakentaminen vaatii joskus entisen rik­komista ja juuri nyt olemme sellaisessa tilanteessa. 

Tuotteiden varastointi

Koska Harmanin valikoima kaikkine värivariaatioineen on jo esimerkiksi pelkästään asennuskaiuttimien kohdalla käsit­tä­mättömän laaja, tulemme keskittymään varastoin­nis­sam­me menevimpiin tuotteisiin. Saamme myyntihistorias­tam­me hyvää dataa tähän päätöksentekoon, mutta kuunte­lem­me mielellämme myös asiakkaidemme ehdotuksia tuot­teis­ta, joihin soisitte meidän keskittyvän jatkossa. Haluamme vastaisuudessakin varastoida kaikkia normaalisti myytäviä tuotteita omassa varastossamme ja nostamme varasto­arvoja vastaamaan uutta saatavuussykliä, mutta keskittyen kustannustehokkaisiin ja toimivimpiin ratkaisuihin. Harvi­naisempia ratkaisuja tulee olemaan saatavissa jatkossakin, mutta kahden kuukauden toimitussyklillä. 

Pahoittelemme nöyrimmästi tämän muutoksen tuomaa epämukavuutta etenkin juuri näin hektisimmän myynti­kauden keskellä. Uskomme, että systeemi pyörii taas alkuvuodesta jouhevasti. 

Svengaavaa joulunodotusta toivottaen,

Studiotecin väki